Skip to main content

HISTORIK

Vår historia 1950
Den 20 januari 1950 samlades en skara tennisentusiaster på Industribaren för att bilda Anderstorps Tennisklubb, som från starten fick 33 medlemmar. En av eldsjälarna bakom tillkomsten av Anderstorps TK var Holge Ottosson och han blev klubbens första ordförande, en post som han beklädde under hela 50-talet, varefter han utsågs till klubbens förste hedersordförande. Vid sin sida i den första styrelsen hade han Kurt Idin, som var vice ordförande under 18 år, Arne Spaak, Sven Modén och Sven Lindén.

Av Mofors Bruk inköptes Torpagärdet, ett 5650 kvm stort område, där tennis-klubbens medlemmar med träget arbete började anlägga två grusbanor. Dessa stod färdiga den 14 juni, 1950 då ATK spelade sin första klubbmatch. Anläggandet av banorna samt inköp av diverse material och inventarier gick på dryga 23000 kronor och detta finansierade den nybildade klubben genom att upptaga ett banklån på 10000 kr, sälja förlagsbevis för 5500 kr, låna 3500 av en vid kassa stadd klubbmedlem samt plocka in resterande belopp genom att bl.a. ordna en basar.

Från verksamheten under de första åren kan berättas att en kan berättas att en vårflod 1951 dränkte tennisbanorna under meterdjupt vatten, men de stod rycken. Klubbmedlemmarna byggde även en klubbstuga i egen regi och sommaren 1951 kunde Tennisparken högtidligen invigas av smålands tennisförbunds ordförande Gösta Alfredsson, som till Holge Ottosson överlämnade Riksidrottsförbundets förtjänstdiplom.

1963 lades tennisbanorna om och 1965 kunde klubben inviga sin tredje bana, en asfaltbana i nära anslutning till de två tidigare. Året därpå monterades över denna bana en plasthall, vilket medförde att tennis blev en året runt-sport i Anderstorp. Samma år 1966 flyttades klubbstugan så att den fick direktanslutning till den nyuppförda plasthallen. 1968 förbättrades tennisanläggningen genom nya staket, ny sarg och bättre bevattningsanläggning samt duschar i klubbstugan.

Vid kommunsammanslagningen 1973 övertogs plasthallen av Gislaveds kommun, som sedan skötte drift och underhåll fram till augusti 1982. Efter det var det kommunens avsikt att inomhustennis för anderstorpsbornas del skulle förläggas till Töråsskolans gymnastikhall, vilket skulle betyda en minimal tennisverksamhet under innesäsongen. Klubbledningen, som såg att verksamheten var i fara, återköpte då plasthallen av kommunen. Priset blev symboliskt – en krona, men återköpet innebar också att klubben i fortsättningen inte skulle kunna påräkna driftsbidrag från kommunens sida.

Redan vid övertagandet av hallen stod det klart att något måste göras åt denna. Det fanns två alternativ att välja mellan – tilläggsisolering eller nybygge. Klubbens beslut blev att en ny hall skulle byggas till en kostnad av 475 000 kr. Måndagen den 1 augusti påbörjades hallbygget och söndagen den 9 oktober 1983 – efter ett mycket imponerande frivilligt arbete av klubbmedlemmar – spelades den första seriematchen.

Under andra hälften av 80-talet har flera nya investeringar gjorts. Omklädningsrum och duschrum har byggts om. Klubbstugan har byggts till så att vi fått ett klubbrum med pentry. Utebanorna har lagts om (1987). Vi skall heller inte glömma Bertil Glimby, som under flera år skött trädgårdsarbetet på ett förträffligt sätt och gjort Tennisparken till en vacker anläggning. 1990 har staketet runt utebanorna bytts ut, gräsmattan bredvid grusbanorna såtts om, duschrummet renoverats och till sist så har vi fått den efterlängtade tvåfärgade mattan i tennishallen, vilket är den största investering vi gjort sedan hallbygget -83.

Som ni ser så har det hänt en hel del under 80-talet och detta har åstadkommits mycket tack vare klubbmedlemmarnas frivilliga arbete, men mest tack vare en driftig och framåt ordförande.