Skip to main content

VÅRA POLICYS

Policy mot mobbning och utanförskap
Mobbning innebär kränkningar vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den eller de som mobbar och den som utsätts för mobbning.

  • Anderstorps TK ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.
  • All personal och ledare ska vara uppmärksamma så att mobbning upptäcks tidigt och kan hanteras på lämpligt sätt.
  • Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion

Alla har ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. På Anderstorps TK är vi överens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna.

Målsättning droger
Anderstorps Tennisklubb är en ideell förening som bedriver en aktiv ungdomsverksamhet. Droger i alla dess former och idrott hör inte ihop och klubben skall därför aktivt verka för att i vår ungdomsverksamhet är en alkohol- och drogfria verksamhet både i samband med träning, matcher och övriga aktiviteter.

Vilka droger avses
Med droger avses givetvis alkohol, sprit, vin eller öl/cider med en alkoholhalt högre än lättöl, och narkotiska preparat (amfetamin, heroin, ecstasy m.fl.). Som droger menas också samtliga preparat som klassas som anabola steroider t.ex. testosteron, bloddopning eller preparat avsedda att dölja dopning. Klubben skall också aktivt verka för att bruk av tobaksprodukter undvikes.

Aktiviteter mot droger
Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall vara välinformerade om klubbens policy i dessa ärenden. Information finns på klubbens hemsida. Samtliga ungdomar får skriftlig information med sig hem. Samtliga ungdomsledare skall skriftligen bekräfta att de känner till klubbens policy. Under våren 2005 så genomförs, inom ramen för Svenska tennisförbundets handslaget, en informationskväll, direkt riktad till föräldrar och ledare.

Verksamhet och lokaler
Föreningens verksamhet skall vara helt fri från alkohol där barn och ungdomar under 18 år deltar, som t.ex. då ungdomarna deltar i klubbens träning, tävling och övriga aktiviteter. Ovanstående gäller givetvis alltid när spelare representerar klubb på annat håll. Alla klubbens verksamhetslokaler samt utebanor skall vara rökfria.