Skip to main content

Vi ansåg att det var dags för förnyelse, just därför har logotypen moderniserats, färger och typsnitt bytts ut och en ny hemsida som håller på att skapas. Vi hoppas ni tycker om vår nya logotyp.

Vi vill också passa på att tacka Weboxygon för framtagandet av logotypen och den nya grafiska profilen, samt nya webbsidan som håller på att skapas.